Tietosuojaseloste

Terapia & Muutosvalmennus Noniin, Y-tunnus 3128991-9, ylläpitää asiakasrekisteriä ja noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

  • Yrityksen tietosuojavastaavana toimii Kalle-Pekka Hietala.
  • Mikäli haluat tarkistaa tai poistaa tietosi rekisteristä, niin ota yhteyttä sähköpostilla kallepekka.hietala@terapianoniin.com
  • Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoito, yhteydenpito ja laskutus.
  • Rekisteristä löytyy yhteystiedot: etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja laskutustiedot.
  • Tiedot on saatu ensikontaktin yhteydessä tai asiakassuhteen syntyessä eikä näitä tietoja luovuteta eteenpäin muille toimijoille.
  • Asiakasrekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet on rajattu vain rekisterin ylläpitäjälle.
  • Rekisteri on suojattu yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja se pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tiedostoihin. Tietomurron sattuessa asiakkaita informoidaan sekä rekisterin pitäjä tekee ilmoituksen tietosuojaviranomaiselle.
  • Asiakasrekisteri perustuu sopimukseen ja suostumukseen liittää yhteystiedot rekisteriin.