Ratkaisukeskeinen Lyhytterapia

Ratkaisukeskeisellä lyhytterapialla tarkoitetaan lyhytterapiasuuntausta, jossa ongelmakeskeisyyden sijaan pyritään keskittymään tulevaisuuteen ja henkilökohtaisten voimavarojen kartoittamiseen sekä kehittämiseen. Tullessasi ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan sinulla ei tarvitse olla diagnosoitua sairautta eikä mahdollisen elämänhaasteen tarvitse olla suuri. Käyntikertojen määrästä sovitaan yhdessä, joka voi olla kertaluonteinen tai pidempikestoinen tuki.  Tapaamisten sisällöistä sekä tavoitteista sovitaan yhdessä. Ratkaisukeskeisellä lyhytterapialla on tavoitteena saavuttaa lopputulos, joka edesauttaa selviytymään elämän polulla.

Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys. Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti (Wikipedia).