Kuka

Olen Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (Koulutuksessa) ja Sosionomi amk. Vuosien kuluessa olen myös täydentänyt osaamistani voimavarakeskeisten sekä toiminnallisten harjoitteiden koulutuksilla. Työotteessaani tärkeintä on vastavuoroisuus ammattilaisen sekä asiakkuudessa olevan henkilön välillä, joka auttaa pyrkimystä erilaisten ratkaisuiden, voimavarojen, ilon sekä järjestyksen löytämisessä. Ratkaisukeskeisen työtteeni lisäksi pyrin integratiiviseen työotteeseen asiakkuudessa olevan henkilön toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Koulutuksiani ovat mm.

  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
  • Sosionomi AMK
  • Mielenterveys voimaksi- menetelmäkoulutus (voimavarakeskeinen viitekehys)
  • Rahapeliriippuvuus hallintaan- menetelmäkoulutus (kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehys)

Työkokemukseni koostuu pääasiallisesti perinteisestä asiakastyöstä käytännön kentällä. Olen työskennellyt aikuissosiaalityön sosiaalisessa kuntoutuksessa, kehitysvammaisten ja autismin kirjon ihmisten vaativassa palveluasumisessa, lastensuojelutyössä mm. ammattillisena tukihenkilönä sekä lastensuojelulaitoksen ohjaajana sekä monikulttuurisuuden parissa vastaanottokeskuksessa sekä yksin maahan tulleiden maahanmuuttajien kotouttamistyössä. Tarkemmin työkokemuksestani on mahdollista lukea Linkedin-profiilistani.

Itselleni henkilökohtaisesti on elämässäni tärkeässä asemassa olleet luottamustehtäväni erilaisissa järjestöissä. Olen toiminut viimeisen 15 vuoden aikana hallituksen jäsenenä erilaisissa sosiaali- ja terveysalan järjestöissä (Epilepsialiitto, Uudenmaan epilepsiayhdistys ry), Opiskelijajärjestöissä (Opiskelijakunta ROTKO, Talentian sosiaalialan opiskelijat – TaSO ry). Toimimalla järjestötyössä olen päässyt kehittämään sekä toteuttamaan hyvin käytönnönläheisesti ihmisten näköistä toimintaa sekä vaikuttamaan itselleni henkilökohtaisesti tärkeisiin asioihin.