Kalle-Pekasta sanottua

Kalle-Pekasta sanottua

” Olen työskennellyt Kallen kanssa hänen toimiessaan opiskelijakunta ROTKOn edustajiston puheenjohtajan vuonna 2014. Nuoresta iästään huolimatta Kalle on osoittanut olevansa sivistynyt ja harkitsevainen mies, joka perustaa näkemyksensä sekä faktatiedolle että humaanille arvopohjalle. Kallella on kyky nähdä asioita useasta eri näkökulmasta ja laajoina kokonaisuuksina.”

– Elina Holm, Toiminnajohtaja, Rovaniemi
……………………………………………………………………………………………………………