Browsed by
Kirjoittajalta Kalle-Pekka Hietala

Onko lastensuojelu kriisissä?

Onko lastensuojelu kriisissä?

Kun poliittisessa keskustelussa nousee esille sosiaalityö,  on lähes joka kerta kyseessä lastensuojelu ja lastensuojelun asema. Viimeisten viikkojen aikana esiin nousseet koulukotiin sijoitettujen nuorten kaltoin kohtelut nostattivat keskustelun jälleen Suomalaisen lastensuojelun tilasta ja samalla poliittisen keskustelun ytimeen ministeri Saarikon tuodessa esiin kannanottonsa. Median kautta tietoisuuteen on tullut myös kaltoin kohteluiden lisäksi Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkiset paineet sekä työn kuormittavuus, jonka lisäksi keskustelua on noussut lastensuojelun parissa työskentelevien ammattilaisten määrästä ja professioista. Lastensuojelun tilassa nousee siis hetkellä esille ihmisoikeuksiin sekä professioihin liittyvät kysymykset, jotka samalla on ulottuvat…

Read More Read More

Murtuneet mielet nyky-yhteiskunnassa

Murtuneet mielet nyky-yhteiskunnassa

Muutama vuosi taaksepäin olin sosionomiopiskelijana suorittamassa harjoittelujakso Länsi-Pohjan mielenterveysseuran ylläpitämässä kriisikeskus turvapoijussa ja aiemmin olin liittynyt vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi kriisikeskukseen. Harjoittelujaksoni aikana löysin käteeni Ville Kivimäen vuonna 2013 julkaistun tietokirjana ‘ Murtuneet mielet: Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939- 1945’. Kirjan käsittelemä aihe suomalaissotilaiden psyykkeestä ja psykiatrisesta hoidosta oli varsin hyvä todellisuuden avaus sotaamme liittyviin varsin romantisoitaviin sankaritarinoihin sekä suomalaismiesten psyykkeen lujuuteen. Kirjan kertomuksen yksi esille nostama havainto on ollut, että psyykkistä haavoittmista ei nähty fyysiseen haavoittumiseen verrattavissa olevana asian vaan mielen haavoittuminen…

Read More Read More

Sodan glorifioinnin “hienous”

Sodan glorifioinnin “hienous”

Kuten Toukokuussa Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutti SIPRIn raportissa ilmenee, on maailman sotilasmenot jälleen nousseet viime vuosien aikana.  Vuoden 2017 aikana käytetyt 1739 miljardia dollaria pelkästään murto-osassaan olisi ratkaisu useaan globaaliin haasteeseen kuten tyttöjen koulutukseen, rauhanneuvotteluihin ja agenda 2030 tavotteiden saavuttamiseen. Kuitenkin on harmittava tilanne, että yhteisen tahtotilan löytäminen on haastavaa ja esimerkiksi poliittisten päättäjien lausunnoissa on enemmän sotaa glorifioivaa. Tästä tuoreimpana esimerkkinä on ollut Puolustusministeri Jussi Niinistön lausunnot aseiden viennistä ulkomaille.  Erityisen huolettavana tilanteessa nähdä, että aseiden vienti turvan vientiä ja Ministeri Niinistön lausunnot vastuuttomina….

Read More Read More

Esikuvani Kalle Könkkölä

Esikuvani Kalle Könkkölä

Kuluneella viikolla minä ja useat muut saimme kuulla vammaisaktivisti Kalle Könkkölän kuolemasta. Könkkölän asema vammaisten aseman kohentamisessa on ollut merkittävä. Erityisesti  Könkkölän korostamat vammaisen ihmisen oman toimijuuden lisäämisestä ja oikeudesta päättää omista asioistaan sai itseni ihailemaan Könkkölää. Itselleni henkilökohtaisesti Könkkölän kuolema oli koskettava, vaikka en ikinä päässyt tutustumaan häneen. Könkkölän ajatukset ovat esimerkiksi vaikuttaneet siihen, että olen itse kiinnostunut vaikuttamistyöstä ja politiikasta ja erityisesti vihreistä. Samalla Könkkölän ihmisoikeusajattelu ja vammaisten puolesta taistelemisen on saanut aikoinaan nuoren epilepsiaa sairastavan ihmisen miettimään,…

Read More Read More