Arvoni

Arvoni

Olen kasvanut voimakkaasti vasemmistolaisessa suvussa, jotka ovat muovanneet omaa arvomaailmaani. Itselleni tärkeässä arvossaan ovat ihmisistä huolehtiminen ja valtion vastuukanto kansalaisistaan, sillä vastuunkantamattomuus johtaa eriarvoisuuteen, yhteiskunnallisiin konflikteihin sekä yhteiskuntarauhan rikkoontumiseen. Vasemmistolaisesta taustastani huolimatta valitsin puoluueekseni vihreät, koska vihreiden tausta ympäristöliikkeessä, ihmisoikeuskysymyksissä sekä vähemmistöryhmien edunvalvonnassa ovat olleet kiistattomasti useita muita puolueita selkeämmät. Vasemmistolaisessa ajattelussa on itseäni häirinnyt myös pitkään historian painama taakka vastakkainasetteluun oikeisto-vasemmisto akselille. Näen itseni sosiaaliliberaalina maailmankansalaisena.

Arvojeni näen perustuvan kolmeen pointtiin:

  • Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen ja oman näköiseensä elämään

Jokainen ihminen on arvokas ja jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus päättää omasta elämästään. Yhteiskunnan tärkeänä tehtävänä olla mahdollistajana jokaisen ihmisarvoiseen elämään. Osa meistä kuitenkin tarvitsee enemään saadakseen yhtä paljon, joten yhteiskunnan tehtävänä mahdollistaa sen verran, mitä ihminen Tarvitsee. Yhteiskunnan tehtävänä on myös luoda yhteiskuntaan sellaiset auttamisen verkostot ja institutiot, että avun saaminen ihmisen halutessaan on mahdollista sekä avun tarpeen mukaista. Ihmisarvoisen elämän saavuttamiseksi erityisen tärkeänä ennaltaehkäisevän toiminnan edistämisen.

  • Yhteiskunnat toimiakseen tarvitsevat rauhaa

Rauha on itselleni tärkeä aate ja myönnän olevani pasifisti. Ilman rauhaa jokainen yhteiskunta on turvaton ja turvattomuus aiheuttaa useita yhteiskunnallisia lieveilmiöitä kuten osattomuutta, toimettomuutta, katkeruutta sekä sekä konfliktien kierteen useiksi vuosiksi, vuosikymmeniksi tai jopa vuosisadoiksi.  Rauhan edistämiseksi meidän tarvitsee jokaisessa päätöksessä lokaalisti tai globaalisti edistää rauhaa sekä pyrkimystä diplomatiaan sekä ratkaisujen löytämiseen neuvottelemalla sekä dialogin avulla.

  • Meillä on vain yksi maapallo, joten säilyttäkäämme se

Jokaisessa päätöksenteossa on pakko huomioida päätöksen kestävyys ekologisesti, sosiaalisesti sekä taloudellisesti. Luonnonvaramme on rajalliset ja näin ollen tarvitsemme kestäviä ratkaisuja teknologian kehityksen myötä. Panostusta tulemme tarvisemaan esimerkiksi koulutukseen, kehitysyhteistyöhön. Taloudellinen kestävyys ei tarkoita pikavoittoja vaan kestävää taloutta, jossa luodaan eettisesti ja vähäpäästöisiä vaihtoehtoja. Taloudellisesti kestävänä näen verotuksen keskittyvän kulutukseen.